معنی و ترجمه کلمه horizontal shearing stress به فارسی horizontal shearing stress یعنی چه

horizontal shearing stress


عمران : تنش برش افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها