معنی و ترجمه کلمه horizontal synchronizing به فارسی horizontal synchronizing یعنی چه

horizontal synchronizing


الکترونيک : همزمان ساز افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها