معنی و ترجمه کلمه hormic psychology به فارسی hormic psychology یعنی چه

hormic psychology


روانشناسى : روانشناسى غايت نگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها