معنی و ترجمه کلمه horn of pole piece به فارسی horn of pole piece یعنی چه

horn of pole piece


الکترونيک : شاخ قطبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها