معنی و ترجمه کلمه horned scully به فارسی horned scully یعنی چه

horned scully


علوم نظامى : مانع افقى زيرابى که براى سوراخ کردن بدنه کشتيها کار گذاشته مى شود و معمولا با بتون و تيراهن ساخته مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها