معنی و ترجمه کلمه horrible به فارسی horrible یعنی چه

horrible


مخوف ،مهيب ،سهمگين ،رشت ،ناگوار،موحش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها