معنی و ترجمه کلمه horrific به فارسی horrific یعنی چه

horrific


مخوف ،مهيب ،سهمگين ،رشت ،ناگوار،موحش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها