معنی و ترجمه کلمه horryo chagi به فارسی horryo chagi یعنی چه

horryo chagi


ورزش : ضربه کشش پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها