معنی و ترجمه کلمه hors d'oeuvre به فارسی hors d'oeuvre یعنی چه

hors d'oeuvre


پيش غذا،اغذيه اشتهااورى که قبل از غذا صرف ميشود،پيش خوراک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها