معنی و ترجمه کلمه horse chestnut به فارسی horse chestnut یعنی چه

horse chestnut


(گ.ش ).شاه بلوط هندى ،شاه بلوط برى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها