معنی و ترجمه کلمه horseflesh به فارسی horseflesh یعنی چه

horseflesh


گوشت اسب ،خانواده اسب( بطور کلى)،(گ.ش ).درخت تنومند حساسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها