معنی و ترجمه کلمه horsemanship به فارسی horsemanship یعنی چه

horsemanship


اسب سوارى
ورزش : سوارکارى
علوم نظامى : سوارکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها