معنی و ترجمه کلمه horticulture به فارسی horticulture یعنی چه

horticulture


گل برزى ،باغبانى علمى ،علم رويانيدن گياهها
عمران : باغبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها