معنی و ترجمه کلمه hospice به فارسی hospice یعنی چه

hospice


مسافرخانه ،منزل ،اسايشگاه ،بيمارستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها