معنی و ترجمه کلمه hospital ship به فارسی hospital ship یعنی چه

hospital ship


ناو بيمارستان
علوم نظامى : ناو بهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها