معنی و ترجمه کلمه hospital به فارسی hospital یعنی چه

hospital


بيمارستان ،مريضخانه
عمران : بيمارستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها