معنی و ترجمه کلمه hospitalization به فارسی hospitalization یعنی چه

hospitalization


مهمان نوازى ،پذيرايى ،بسترى کردن ،دربيمارستان بسترى ،دوره بسترى شدن
روانشناسى : بسترى شدن
علوم نظامى : خدمات بيمارستانى و درمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها