معنی و ترجمه کلمه hospitalized prisoners به فارسی hospitalized prisoners یعنی چه

hospitalized prisoners


علوم نظامى : زندانيان بسترى در بيمارستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها