معنی و ترجمه کلمه host country به فارسی host country یعنی چه

host country


بازرگانى : کشور ميزبان
علوم نظامى : کشور ميزبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها