معنی و ترجمه کلمه host nation به فارسی host nation یعنی چه

host nation


علوم نظامى : کشور ميزبان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها