معنی و ترجمه کلمه host به فارسی host یعنی چه

host


ميزبانى ،گروه ،ازدحام ،دسته ،سپاه ،ميزبان ،صاحبخانه ،مهمان دار،انگل دار
کامپيوتر : ميزبان
ورزش : تهيه تسهيلات ورزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها