معنی و ترجمه کلمه hostage به فارسی hostage یعنی چه

hostage


ضامن ،گروگان ،شخص گروى ،(م.م ).وثيقه
قانون ـ فقه : گروگان
علوم نظامى : گروگان

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها