معنی و ترجمه کلمه hostile activities به فارسی hostile activities یعنی چه

hostile activities


قانون ـ فقه : مخاصمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها