معنی و ترجمه کلمه hostile battery به فارسی hostile battery یعنی چه

hostile battery


علوم نظامى : اتشبار دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها