معنی و ترجمه کلمه hostile powers به فارسی hostile powers یعنی چه

hostile powers


قانون ـ فقه : دول متخاصم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها