معنی و ترجمه کلمه hot blooded به فارسی hot blooded یعنی چه

hot blooded


خون گرم ،باحرارت ،تندخو،مهيج ،اتشى مزاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها