معنی و ترجمه کلمه hot cabinet به فارسی hot cabinet یعنی چه

hot cabinet


علوم مهندسى : قفسه گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها