معنی و ترجمه کلمه hot crack به فارسی hot crack یعنی چه

hot crack


علوم مهندسى : ترک خوردگى گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها