معنی و ترجمه کلمه hot dipping به فارسی hot dipping یعنی چه

hot dipping


علوم مهندسى : اندود کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها