معنی و ترجمه کلمه hot dog skiing به فارسی hot dog skiing یعنی چه

hot dog skiing


ورزش : اسکى کردن با سرعت در ميان پستى و بلندى يا بوس و تابع تکنيک خاصى هم نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها