معنی و ترجمه کلمه hot dog به فارسی hot dog یعنی چه

hot dog


ساندويچ سوسيس ،سوسيس ،سوسيگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها