معنی و ترجمه کلمه hot forming property به فارسی hot forming property یعنی چه

hot forming property


علوم مهندسى : خاصيت تغيير شکل پذيرى گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها