معنی و ترجمه کلمه hot forming به فارسی hot forming یعنی چه

hot forming


علوم مهندسى : شکل دهى در حالت گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها