معنی و ترجمه کلمه hot mix asphalt lining به فارسی hot mix asphalt lining یعنی چه

hot mix asphalt lining


معمارى : روکش اسفالتى گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها