معنی و ترجمه کلمه hot mix به فارسی hot mix یعنی چه

hot mix


معمارى : اغشته گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها