معنی و ترجمه کلمه hot mixer به فارسی hot mixer یعنی چه

hot mixer


علوم مهندسى : مخلوط کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها