معنی و ترجمه کلمه hot money به فارسی hot money یعنی چه

hot money


پول فعال ،پول داغ ،پول فرار
بازرگانى : پول متحرک ،منظور زمانى استکه مردم بدليل نرخ تورم بالا مايل به نگهدارى پول نيستند و انرا به کالا تبديل ميکنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها