معنی و ترجمه کلمه hot pepper به فارسی hot pepper یعنی چه

hot pepper


(گ.ش ).فلفل قرمز،بوته فلفل قرمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها