معنی و ترجمه کلمه hot pressing die به فارسی hot pressing die یعنی چه

hot pressing die


علوم مهندسى : حديده پرسکارى داغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها