معنی و ترجمه کلمه hot pressing steel به فارسی hot pressing steel یعنی چه

hot pressing steel


علوم مهندسى : فولاد پرسکارى داغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها