معنی و ترجمه کلمه hot report به فارسی hot report یعنی چه

hot report


گزارش مهم
علوم نظامى : اطلاعات مهم کسب شده از روى تفسير عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها