معنی و ترجمه کلمه hot rod به فارسی hot rod یعنی چه

hot rod


اتومبيل شکارى وسريع السير،اتومبيل مسابقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها