معنی و ترجمه کلمه hot shorteness به فارسی hot shorteness یعنی چه

hot shorteness


عمران : شکنندگى حاصل از گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها