معنی و ترجمه کلمه hot site به فارسی hot site یعنی چه

hot site


کامپيوتر : يک مرکز کاملا "مجهز کامپيوترى که براى حالت اضطرارى اماده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها