معنی و ترجمه کلمه hot strength به فارسی hot strength یعنی چه

hot strength


شيمى : استحکام گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها