معنی و ترجمه کلمه hot temperature zone به فارسی hot temperature zone یعنی چه

hot temperature zone


علوم مهندسى : ناحيه بسيار گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها