معنی و ترجمه کلمه hot tempering به فارسی hot tempering یعنی چه

hot tempering


علوم مهندسى : سخت گردانى درجه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها