معنی و ترجمه کلمه hot test به فارسی hot test یعنی چه

hot test


علوم هوايى : تست استاتيک موتور راکت که در ان احتراق واقعى صورت ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها