معنی و ترجمه کلمه hot wire به فارسی hot wire یعنی چه

hot wire


فيلامان ،سيم مثبت ،سيم فاز
علوم مهندسى : رشته حرارتى
علوم نظامى : سيم حاوى الکتريسيته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها