معنی و ترجمه کلمه hot work به فارسی hot work یعنی چه

hot work


علوم مهندسى : عمليات شکل دهى و چکش کارى داغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها